کتاب مفید Independent Component Analysis

کتاب مفید Independent Component Analysis    به نویسندگی    Aapo Hyvrinen  در زمینه اصول مقدماتی  ICA  شامل فصول زیر می باشد:

-Linear representation of multivariate data

-Blind source separation

-Independent component analysis

-History of ICA

و …

password : www.pardazande.net

 

 

 

درباره Pardazande