گزارش کار و سمینار درس کدینگ – کد گذاری LDPC

در این پست گزارش کار و پاورپوینت مربوط به سمینار درس کدینگ با عنوان “طراحی کدهای توازن آزمون کم چگال طول سازگاز” (Length-compatible LDPC) جهت دانلود علاقمندان قرار گرفته است. کدهای توازن آزمون کم چگال طول- سازگار (LC-LDPC) کلاسی از کدهای کدهای LDPC هستند که رنج وسیعی از طول را برای نرخ داده پشتیبانی کرده و با به کارگیری طرح های کوتاه سازی (Shortening) و حذف کردن (puncturing) به دست می آیند. این گزارش کار و پاورپوینت بر مبنای مقاله زیر تهیه شده اند:

Design of Length-Compatible Low-Density Parity-Check Codes

IEEE COMMUNICATIONS LETTERS, 2012

دانلود این سمینار به تمامی دانشجویان و علاقمندان رشته مخابرات سیستم توصیه می گردد.

password: www.pardazande.net

جهت دریافت فایل های شبیه سازی این مقاله در محیط نرم افزار MATLAB و گزارش کامل پروژه با ما تماس بگیرید.

درباره Pardazande