کتاب Contemporary Communication Systems using MATLAB تالیف پراکیس و صالحی

در این پست کتاب Contemporary Communication Systems using MATLAB تالیف جان پراکیس و مسعود صالحی جهت دانلود قرار گرفته است. این کتاب ارزنده که توسط نویسندگان کتاب معروف Digital Communication گردآوری شده است، شامل مروری بر مهم ترین مباحث مطرح در مخابرات دیجیتال با تکیه بر برنامه نویسی آن ها در محیط نرم افزار MATLAB است. فصل بندی کتاب به شرح زیر است:

فصل اول- سیگنال ها و سیستم های خطی

فصل دوم- فرایندهای تصادفی

فصل سوم- مدولاسیون آنالوگ

فصل چهارم- مبدل های آنالوگ به دیجیتال

فصل پنجم- ارسال داده دیجیتال در باند پایه

فصل ششم- ارسال داده دیجیتال و کانال باند محدود

فصل هفتم- ارسال داده دیجیتال با فرکانس حامل

فصل هشتم- ظرفیت کانال انتقال و کدینگ

فصل نهم- سیستم های مخابراتی طیف گسترده

password: www.pardazande.net

درباره Pardazande