کتاب پردازش سیگنال های دیجیتال اپنهایم

پردازش سیگنال های دیجیتال (DSP) از مهم ترین دروس دوره کارشناسی ارشد رشته های مهندسی برق و مهندسی پزشکی به شمار می رود که کاربرد بسیار گسترده ای در تمامی زمینه های  تحقیقاتی این دو رشته دارد. کتاب پردازش سیگنال های دیجیتال تالیف آلن اپنهایم (Oppenheim) یکی از معروف ترین مراجع این درس برای دانشجویان مهندسی برق و مهندسی پزشکی است که در این پست می توانید ویراست دوم آن را دانلود نمایید.

سر فصل های این کتاب عبارتند از:

فصل اول مقدمه ای بر سیگنال و پردازش

فصل دوم- سیگنال ها و سیستم های زمان گسسته

فصل سوم- تبدیل Z سیگنال های گسسته زمان (Z-Transform)

فصل چهارم- نمونه برداری از سیگنال های زمان گسسته (sampling of continuous-time signals)

فصل پنجم- تحلیل سیستم های خطی تغییر ناپذیر با زمان (transform analysis of linear time-invariant systems)

فصل ششم- ساختارهایی برای سیستم های گسسته زمان (structures for discrete-time systems)

فصل هفتم- تکنیک های طراحی فیلترهای دیجیتال

فصل هشتم- تبدیل فوریه گسسته در زمان (Discrete Fourier Transform)

فصل نهم- تکنیک های محاسبه تبدیل فوریه DFT

فصل دهم- تجزیه و تحلیل سیستم های زمان گسسته با استفاده از DFT

فصل یازدهم- تبدیل هیلبرت زمان گسسته (Discrete Hilbert Transform)

ضمیمه ۱: سیگنال های اتفاقی (تصادفی) Random Signals

ضمیمه ۲: فیلترهای آنالوگ (زمان پیوسته)

password: www.pardazande.net

درباره Pardazande