کتاب پردازش سیگنال دیجیتال با MATLAB

در این پست کتاب بسیار جالب و مفید کتاب پردازش سیگنال دیجیتال با MATLAB  تالیف (Vinay K. lngle & John G. Proakis) در اختیار شما دوستان قرار داده شده است . این کتاب تمامی مباحث پایه ای پردازش سیگنال را با همراه با برنامه ها  ومثال های کاربردی در نرم افزار MATLAB مطرح می کند.

برخی از فصول کتاب پردازش سیگنال دیجیتال با MATLAB عبارت است از :

- سیگنال ها و سیستم های زمان گسسته

- آنالیز فوریه زمان گسسته

-تبدیل z

- ساختار فیلتر های دیجیتال

- کاربردها در مخابرات

و …

 

password: www.pardazande.net

درباره Pardazande