کتاب هوش محاسباتی و کاربرد MATLAB در آن

در این پست کتاب هوش محاسباتی و کاربرد MATLAB در آن

Evolutionary intelligence: An introduction to theory and applications with matlab

تالیف Sunmathi جهت دانلود علاقمندان قرار گرفته است. این کتاب مرجع اصلی تدریس واحد هوش محاسباتی در دانشگاه های کشور به شمار رفته و علاوه بر توصیف کامل تکنیک های تکاملی پر کاربرد، شامل مثال های متعدد و کاربردی از هر تکنیک در محیط نرم افزار MATLAB است. لذا به دانشجویان رشته های مرتبط توصیه می گردد حتی در صورت تسلط به مباحث این درس، از مثال های کاربردی این کتاب جهت تسلط بیشتر بر برنامه نویسی الگوریتم های فرا ابتکاری و تکاملی استفاده نمایند.

password: www.pardazande.net

درباره Pardazande