کتاب مقدمه ای بر ویولت و تبدیل ویولت

کتاب مقدمه ای بر ویولت و تبدیل ویولت ، ایده ویولت و مشخصات آن را بیان می کند و چگونگی استفاده از آن را به عنوان یک ابزار در پردازش سیگنال ، آنالیز عددی و مدلسازی ریاضی نشان می دهد. در انتهای کتاب چندین برنامه MATLAB  جهت پیاده سازی تبدیل ویولت آورده شده است. فصول این کتاب به طور جامع شما را با مفاهیم اولیه تا پیشرفته و کاربردی ویولت و تبدیل ویولت آشنا می سازد.

این کتاب شامل یازده فصل و سه ضمیمه می باشد، بعضی از فصول کتاب در ادامه آمده است:

- مقدمه ای بر ویولت ها

- فیلتر بانک و تبدیل ویولت گسسته

- فیلتر بانک و ترنسمولتی پلکسر

- پردازش سیگنال براساس ویولت و کاربردها

و …

password:www.pardazande.net

درباره Pardazande