کتاب مقدمه ای بر منطق فازی با MATLAB

کتاب مقدمه ای بر منطق فازی با matlab  نوشته Sivanandam که توسط انتشارات اشپرینگر منتشر شده است از جمله مراجع مهم درس کنترل فازی به شمار می رود. در این کتاب ابتدا در هر بخش مفاهیم مورد نظر به طور کامل همراه با مثال توضیح داده می شود، سپس مثال هایی حل شده همراه با برنامه متلب آن آورده شده است.برخی از فصول این کتاب مفید به شرح زیر است :

-مجموعه های کلاسیک و مجموعه های فازی

- روابط کلاسیک و فازی

- توابع عضویت

- سیستم فازی

-تصمیم سازی فازی

-کاربردهای منطق فازی

و …

password: www.pardazande.net

درباره Pardazande