کتاب فارسی پردازش سیگنال های حیاتی

پردازش سیگنال های حیاتی  (BSP) از جمله مهم ترین واحدهای درسی رشته مقدمه ای بر مهندسی پزشکی به شمار می رود که کمبود منابع مناسب به زبان فارسی در مورد آن محصوص است.

در این پست یک کتاب فارسی  پردازش سیگنال های حیاتی (Biological Signal Processing) برای دانلود قرار گرفته است.

فصل بندی این کتاب ارزشمند به ترتیب زیر است (فصل اول به مقدمه و معرفی اختصاص دارد)

فصل دوم- معرفی سیگنال های بیولوزیکی (EEG, ECG, EOC, ERG, EP, …)

فصل سوم و چهارم- فشرده سازی سیگنال های بیولوژیکی (Biological Signal Processing)

فصل پنجم- تئوری تخمین و کاربردهای آن (Estimation Theory)

فصل ششم- میانگین گیری (Averaging)

password: www.pardazande.net

 

درباره Pardazande