پایان نامه پردازش تصویر – ردیابی بازیکنان فوتبال در تصویر ویدیویی

شما کاربران گرامی در این پست می توانید یک پایان نامه ارزشمند در زمینه video object tracking را به همراه مقاله IEEE مستخرج از آن که در ژورنال معتبر ELSEVIER چاپ شده است.. این پایان نامه به ردیابی و بازشناسی خودکار بازیکنان فوتبال و صحنه های گل در تصاویر ویدیویی یک بازی فوتبال با استفاده از تکنیک های مبتنی بر هیستوگرام تصاویر رنگی اختصاص دارد و در فصل های زیر سامان یافته است:

فصل اول- مقدمه

فصل دوم- پیشینه مطالعاتی

فصل سوم- شناسایی و تعیین تیم بازیکنان

فصل چهارم- ردیابی بازیکنان

فصل پنجم- ایجاد نمای دور

فصل ششم-  نتایج آزمایش ها

فصل هفتم- نتیجه گیری و پیشنهادات

برای دانلود فایل های شبیه سازی، پاورپوینت و سایر ملحقات این پایان نامه به بخش پروژه های آماده مراجعه فرمایید.

password: www.pardazande.net

درباره Pardazande