پاورپوینت های کتاب Pattern Classification

در این پست مجموعه پاورپوینت های کتاب Pattern Classification تالیف Duda&Hart به عنوان یکی از مراجع مهم درس بازشناسی آماری الگو جهت دانلود دانجویان رشته مهندسی پزشکی قرار گرفته است. فصل یندی این مجموعه پاورپوینت به ترتیب زیر است:

فصل اول- معرفی و مفاهیم: machine perception و یادگیری

فصل دوم- تئوری تصمیم گیری بیزی (Bayesian Decision Theory)

فصل سوم- تئوری حداکثر شباهت (Maximum Likelihood)

فصل چهارم- تکنیک های تخمین Non-parametric

فصل پنجم- Linear Discrimenant Functions

فصل ششم- شبکه های عصبی چند لایه (Multilayer Neural Networks)

فصل هفتم- تکنیک های تصادفی و تکاملی (Evolutionary & Stochastic techniques)

فصل هشتم- Non-metric methods

فصل نهم- تکنیک های یادگیری ماشین مستقل از الگوریتم (algorithm-independent machine learning)

فصل دهم- تکنیک های یادگیری تحت نظارت (Unsupervised learning algorithms)

فصل یازدهم- تکنیک های یادگیری بدون نظارت (Supervised learning algorithms)

 

passwrd: www.pardazande.net

 

درباره Pardazande