پاورپوینت های فارسی اصول و روش های منطق و کنترل فازی

در این پست مجموعه پاورپوینت های فارسی اصول و روش های منطق و کنترل فازی تدریس شده در دانشگاه سمنان توسط دکتر مالکی جهت دانلود شما قرار گرفته است. سرفصل های این مجموعه ارزشمند عبارتند از:

مفاهیم فازی و منطق در ” منطق فازی”

مجموعه های فازی و توابع عضویت

عمل های مجموعه های فازی

رابطه های فازی

متغیرهای زبانی و قواعد اگر – آنگاه فازی

منطق فازی و استنتاج تقریبی

پایگاه قواعد فازی و موتور استنتاج فازی

فازی ساز ها و نافازی ساز ها

و ….

Password : www.pardazande.net

 

درباره Pardazande