پاورپوینت های الگوریتم کلونی مورچگان

الگوریت کلونی مورگان (ACO) یکی از کاربردی ترین و مفیدترین الگوریتم های تکاملی مبتنی بر جمعیت است ک به ویژ در زمینه مسائل تشخیص کوتاه ترین مسیر کاربرد زیادی دارد. در این پست مجموعه ای از بهترین پاورپوینت های فارسی آموزش این الگوریتم جهت علاقمندان به مباحث هوش محاسباتی و الگوریتم های تکاملی قرار گرفته است. به همراه این مجموعه پاورپوینت، یک مثال برنامه نویسی کاربردی از الگوریتم کلونی مورچگان جهت حل مساله فروشنده دوره گرد (Traveler Salesman Problem) در محیط نرم افزار MATLAB نیز ارائه گردیده است.

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

password: www.pardazande.net

درباره Pardazande