پاورپوینت های آموزش VHDL مجتمع فنی تهران

در این پست مجموعه پاورپوینت های آموزش FPGA و نرم افزار VHDL تدریس شده در مجتمع فنی تهران جهت دانلود شما قرار گرفته است. این مجموعه کلیه مفاهیم ضروری و لازم برای برنامه نویسی زبان VHDL را پوشش می دهد. عناوین پاورپوینت های قرار گرفته در این پست عبارتند از:

۱- Introduction to VHDL

2- VHDL_Code_Data Types_Operators_Attributes

3- Concurrent programming

4- sequential programming

5- Generic_Unconstrained Array

6- signals and variables

7- state machines

8- package, function and procedure

9- additional circuits

10- generic and unconstrained array_2

11- sequential programming_2

password: www.pardazande.net

درباره Pardazande