پاورپوینت سمینار کارشناسی ارشد – سیستم های مخابراتی طیف گسترده

در این پست پاورپوینت سمینار کارشناسی ارشد رشته مخابرات سیستم با موضوع سیستم های مخابراتی طیف گسترده جهت دانلود دانشجویان این رشته قرار گرفته است. سرفصل های این پاورپوینت عبارتند از:

-          تاریخچه سیستم های طیف گسترده

-          مزایای طیف گسترده

-          تعریف و شمای کلی سیستم spread spectrum

-          سیستم طیف گسترده دنباله مستقیم (Direct Sequence Spread Spectrum)

-          سیستم طیف گسترده جهش زمانی (Time Hopping)

-          سیستم طیف گسترده جهش فرکانسی (Frequency Hopping)

-          سیستم طیف گسترده جاروب فرکانسی (CHIRP)

-          سیستم های طیف گسترده ترکیبی

-          قابلیت های سیستم های Spread Spectrum

-          کاربردهای سیستم های طیف گسترده

-          کدهای گسترش دهنده و دنباله های شبه تصادفی

-          بررسی اثر تداخل در سیستم های طیف گسترده

password: www.pardazande.net

درباره Pardazande