پاورپوینت تئوری کنترل و سیستم های کنترل خطی

در این پست یک پاورپوینت بسیار ارزشمند با موضوع سیستم های کنترل خطی و تئوری کنترل کلاسیک جهت دانلود قرار گرفته است. این پاورپوینت توسط دکتر بیژن معاونی استادیار دانشگاه علم و صنعت تهیه شده و فصل بندی آن به ترتیب زیر است:

بخش اول- تعاریف: تئوری کنترل، تعریف سیستم و لزوم شناخت آن، کنترل حلقه باز و حلقه بسته

بخش دوم- مدل سازی سیستم های خطی

بخش سوم- نمودار گذر و signal flow

بخش چهارم- تحلیل سیستم های خطی در حوزه زمان

بخش پنجم- تحلیل پایداری با معیار روث هرویتز Routh-Hurwitz

بخش ششم- تحلیل پاداری به روش مکان هندسی ریشه ها

بخش هفتم- تحلیل پاداری به روش پاسخ فرکانسی

بخش هشتم- طراحی جبران سازها در حوزه فرکانس

دانلود این پاورپوینت ارزنده به تمامی دانشجویان مهندسی برق توصیه می شود.

password: www.pardazande.net

درباره Pardazande