نکات کلیدی جزوه فرایندهای تصادفی پارسه

در این پست می توانید خلاصه مطالب جزوه آمادگی آزمون دکتری فرایندهای تصادفی موسسه پارسه تدریس شده توسط دکتر شقاقی را دانلود فرمایید. سرفصل های اصلی این خلاصه نکات عبارتند از:

فصل اول- مروری بر احتمال و متغیرهای تصادفی

فصل دوم- توابعی از متغیرهای تصادفی

فصل سوم- دو متغیر تصادفی و توابع آن

فصل چهارم- دنباله های متغیرهای تصادفی

فصل پنجم- فرایندهای تصادفی

فصل ششم- انواع فرایندهای تصادفی و کاربرد آن ها

فصل هفتم- طیف فرایندهای تصادفی

فصل هشتم- تئوری تخمین

جهت حفظ کیفیت، خلاصه جزوه مذکور در دو بخش جهت دانلود شما قرار گرفته است.

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

password: www.pardazande.net

درباره Pardazande