برنامه MATLAB کاربرد Template Matching در تصویر

تکنیک Template Matching در پردازش تصویر جهت یافتن قسمت های کوچکی  در تصویر مورد نظر است که با یک تصویر نمونه مطابقت دارند. کاربرد این روش در کارخانه ها به عنوان بخشی از کنترل کیفیت ، در جهت یابی رباتها و یا راهی برای تشخیص لبه در تصویر است. در ادامه نمونه برنامه ای ساده و کاربردی برای یافتن الگویی مشخص در یک تصویر قرار داده شده است.

Login Required

password: pardazande.net

برچسب ها: ,

درباره Pardazande