نمونه برنامه MATLAB برای تشخیص رنگ در سیگنال تصویر

تشخیص رنگ در سیگنال تصویر کاربردهای متعددی دارد. در این پست برنامهً ساده ای برای تشخیص رنگ در تصویر ورودی دلخواه قرار داده شده است.

درباره Pardazande