مقاله فارسی – مدل سازی فرایند دست به دست کردن در شبکه های مخابرات بی سیم

در این پست یک مقاله فارسی در زمینه شبکه های مخابرات بی سیم و مخابرات سیار با عنوان “مدل سازی فرایند دست به دست کردن در شبک های مخابرات بی سیم” برای دانلود علاقمندان قرار گرفته است. در سالیان اخیر مشکل کمبود منابع طیفی، ضرورت به کارگیری تکنیک های مختلف برای استفاده بهینه از طیف فرکانسی با پهنای باند محدود را بیش از پیش آشکار نموده است. در مقاله مذکور، از تکنیک دست به دست کردن و تئوری صف (Handoff Queue) برای این منظور استفاده شد است. عناوین مباجث مطرح شده در این مقاله مفید عبارتند از:

۱- مدل عملکرد یک سلول مخابراتی از دید تئوری صف

۲- تحلیل مدل معرفی شد براساس زنجیره ماکوف

۳- محاسبه احتمال های انسداد سیستم برای درخواست جدید و از دست رفتن تماس

۴- روابط بازگشتی محاسبه احتمال های افت

۵- بررسی حالات طراحی بینه سیستم

مطالعه این مقاله به تمامی دانشجویان حوزه مخابرات بی سیم و spectrum utilization و Cognitive Radio توصیه می گردد.

 

درباره Pardazande