مجموعه پاورپوینت های فارسی GSM

در این پست مجموعه ای از ۵ پاوزپوینت بسیار مفید در زمینه Group Special Mobile (GSM) به زبان فارسی جهت دانلود شما قرار گرفته است. در این پاورپوینت ها ضمن معرفی تاریخچه و ساختار شبکه های GSM، کاربردهای مختلف این شبکه ها نیز توصیف شده است. سرفصل های این مجموعه پاورپوینت عبارتند از:

۱-     معرفی

- تکنیک های دسترسی چندگانه

 - مالتی پلکس فرکانسی و  CDMA

-  تاریخچه GSM

- معرفی نسل های مختلف سیستم های مخابرات سیار

- توصیف شبکه های GSM

2-     ساختار شبکه های GSM

-         اجزای شبکه GSM

-         بلوک دیاگرام شبکه GSM

-         معرفی SIM CARD

-         Base Station

-         BTS

-         BSC

-         Transcoder

-         MSC (Mobile Switching Center)

-         کیفیت سیستم های مبتنی بر GSM

3-     پیکر بندی کانال در شبکه GSM

-         کانال های ترافیکی

-         کانال های کنترلی

-         Dedicated Control Channels (DCCH)

-         Channel configuration

-         Channel allocation

4-     عملکرد شبکه های GSM

-         مفهوم سلول

-         Paging

-         مفهوم Handover

5-     سیگنالینگ

-         ساختار شبکه سیگنالینگ

-         پروتکل های آدرس دهی

-         معرفی لایه های مختلف شبکه

-         آشکارسازی و تصحیح خطا

password: www.pardazande.net

درباره Pardazande