مجموعه تکالیف هوش محاسباتی

هوش محاسباتی از جمله دروس دوره کارشناسی ارشد رشته های مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر به شمار می رود که تمرکز اصلی آن بر الگوریتم های تکاملی و فرا ابتکاری است. در این پست مجموعه کاملی از تکالیف و برنامه های نمونه درس هوش محاسباتی در محیط نرم افزار MATLAB جهت دانلود شما قرار گرفته اند. سر فصل های مطالب در این درس و نمونه تکالیف عبارتند از:

-          الگوریتم انجماد تدریجی (simulated annealing)

-          الگوریتم جستجوی ممنوعه (tabu search)

-          الگوریتم ژنتیک (genetic algorithm)

-          الگوریتم کلونی مورچگان (ant colony)

-          الگوریتم بهینه سازی تجمعی ذرات (particle swarm optimization)

درباره Pardazande