مجموعه تمرینات درس شبکه های عصبی

در این پست ۳ مجموعه تمرین و پروژه پایانی مربوط به درس شبکه های عصبی جهت دانلود شما قرار گرفته است. این تمرینات از تمامی مباحث دوره شبکه های عصبی استخراج شده و جهت آماده سازی برای امتحان پایانی این درس بسیار مفید هستند.

Login Required

درباره Pardazande