کتاب مدارات مجتمع خطی

در این پست یک کتاب مفید در زمینه مدارات مجتمع خطی برای دانلود قرار گرفته است. سه مبحث عمده مطرح شده در این کتاب عبارتند از:

-         تقویت کننده های تفاضلی

-         منابع جریان و بارهای فعال

-         تقویت کننده های عملیاتی (Op-Amp)

password: www.pardazande.net

درباره Pardazande