کتاب فارسی – آموزش پردازش گفتار با MATLAB

در این پست یک کتاب فارسی مفید در زمینه پردازش گفتار و آموزش استفاده از نرم افزار MATLAB جهت پیاده سازی الگوریتم های آن جهت دانلود شما قرار گرفته است. فصل بندی این کتاب به ترتیب زیر است:

۱- Moving Average

2- نمونه برداری و sample rate

3- فیلترها

۴- تبدیل کسینوسی گسسته DCT

5- فیلتر بانک filterbank

6- sampling

7- پنجره گذاری windowing

password: www.pardazande.net

درباره Pardazande