سمینار مخابرات سیار – دایورسیتی در فرستنده و کدینگ زمان-فضا

در این پست فصل ششم از یک سمینار کارشناسی ارشد مخابرات سیستم با عنوان “دایورسیتی در فرستنده و کدینگ زمان-فضا” جهت استفاده دانشجویان رشته مخابرات سیستم و علاقمندان به مباحث مخابرات سیار و مخابرات بی سیم قرار گرفته است. سرفصل های این سمینار عبارتند از:

۱- Beamformer بهینه با فرض موجود بودن اطلاعات کانال (CSI)

2- ایجاد دایورسیتی در سمت فرستنده

۳- کدینگ زمان-فضا

۴- کد الموتی

۵- کدینگ زمان-فضای بلوکی (STBC)

6- کدینگ ترلیس زمان-فضا (STTC)

7- دایورسیتی تاخیری

www.pardazande.net

درباره Pardazande