ساخت سیگنال ژنراتور توسط FPGA

در این پست کدهای FPGA یک سیگنال ژنراتور قابل تنظیم در محیط نرم افزار ISE قرار گرفته است. این سیگنال ژنراتور قابلیت تنظیم فرکانس موج خروجی و همچنین Reset آن را داراست.

Login Required

درباره Pardazande