رساله دکترا – بازشناسی مقاوم گفتار تلفنی فارسی

با رشد روزافزون استفاده از سیستم‌های بازشناسی گفتار در کاربردهای عملی نیاز به حفظ راندمان بازشناسی گفتار در محیط‌های واقعی به عنوان امری اجتناب ناپذیر مطرح است. هنگامی که از سیستم بازشناسی گفتاری که در محیط آزمایشگاهی آموزش داده شده است، در محیط واقعی استفاده شود اغلب راندمان سیستم بازشناسی به دلیل عدم انطبا ق دادگان آموزشی آزمایشگاه و داده جمع آوری شده در محیط واقعی به مقدار زیادی کاهش می‌یابد. از این رو مبحث مقاوم‌سازی در برابر نویز به عنوان یکی از ضرورت‌های کاربردی و عملی از زمینه‌های فعال تحقیقاتی در سال‌های اخیر بوده است.

در این پست می توانید رساله دکترای ارائه شده در دانشگاه صنعتی امیر کبیر با عنوان “بازشناسی مقاوم گفتار تلفنی فارسی” را دانلود نمایید. این رساله ضمن توصیف تکنیک های بازشناسی مقاوم گفتار، بر روی بازشناسی گفتار تلفنی متمرکز شده و پس از بیان چالش های موجود در این حوزه، ایده جدیدی مبتنی بر شبکه های عصبی بازگشتی را بدین منظور ارائه نموده است.

فصل بندی این رساله ارزشمند به ترتیب زیر است:

فصل اول- مقدمه

-          گفتار تلفنی و مشکلات بازشناسی آن

-          راهکارهای مواجه شدن با تنوعات گفتار تلفنی

-          ضرورت انجام پروژه

فصل دوم- مراحل بازشناسی سیگنال گفتار

-          استخراج بردارهای بازنمایی (feature extraction)

-          مدل بازشناسی صوتی: مدل مخفی مارکوف (HMM)، شبکه عصبی، شبکه عصبی بازگشتی (Recurrent neural network)

فصل سوم- بازشناسی مقاوم گفتار

-          تنوعات موجود در سیستم بازشناسی گفتار

-          بازشناسی مقاوم گفتار نویزی

-          مقاوم سازی سیستم های بازشناسی در برابر تنوعات

-          تکنیک های مبتنی بر مقاوم سازی بردار ویژگی (feature-based robustness)

-          تکنیک های مبتنی بر مدل صوتی (model-based robustness)

فصل چهارم- عوامل مزاحم بر روی خط تلفن

-          روش های مقابله با عوامل مزاحم بر روی خط تلفن

-          روش تفاضل میانگین در حوزه کپسترال (Cepstral Mean Subtraction)

فصل پنجم- دادگان آزمایش و استخراج بردارهای بازنمایی مناسب

-          دادگان گفتاری

-          لیبل زنی دادگان

-          استخراج بردارهای بازنمایی LFBE و MFCC

-          مدل بازشنای مبتنی بر شبکه عصبی بازگشتی

-          تعلیم مدل پیشنهادی

-          نتایج پیاده سازی

-          تحلیل نتایج

-          جمع بندی

password: www.pardazande.net

جهت دریافت فایل پایان نامه در قالب word و فایل های شبیه سازی این رساله با ما تماس بگیرید.

درباره Pardazande