دستور کار آزمایشگاه کنترل خطی – شرکت نوسان پرداز

آزمایشگاه کنترل خطی از جمله کاربردی ترین و جذاب ترین واحدهای دوره کارشناسی مهندسی برق به شمار می رود که در آن مفاهیم و مباحث مربوط به سیستم های خطی، جبران سازها و کنترل فرایندها به طور عملی پیاده سازی می گردد. در این پست مجموعه دستور کارهای آزمایشگاه کنترل خطی تهیه شده توسط شرکت نوسان پرداز که از زاویه ای متفاوت به پروسه کنترل فرایندهای صنعتی با استفاده از مفاهیم کنترل خطی می پردازند جهت دانلود شما قرار گرفته است. سه مبحث اصلی مورد تاکید در این مجموعه عبارتند از:

۱- کنترل فرایندهای حرارتی

۲- شبیه سازی کنترل فرایندها

۳- مکانیزم سرو کنترل

password: www.pardazande.net

 

درباره Pardazande