دستور کار آزمایشگاه کنترل خطی – دانشگاه خواجه نصیر

در این پست می توانید دستور کار آزمایشگاه کنترل خطی تهیه شده در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را دانلود نمایید. این دستور کار با نظارت دکتر فاتحی آماده گردیده و در آن مفاهیمی مانند پیاده سازی کنترل کننده ها به کمک تقویت کننده های عملیاتی، کنترل حلقه باز و حلقه بسته، پاسخ پله و پاسخ شیب، خطا و اور شوت، نحوه طراحی کنترلرها، انواع کنترلرها K, P, PI, D,PID به همراه چند کاربرد عملی در زمینه کنترل سرو موتور و فرایندهای حرارتی بررسی شده است.

password: www.pardazande.net

درباره Pardazande