جزوه کاربرد MATLAB در سیستم های کنترل خطی

این جزوه کوتاه به شرح مفاهیم و دستورات اولیه ضروری در محیط نرم افزار MATLAB برای طراحی و تحلیل سیستم های کنترل خطی اختصاص دارد. همچنین پس از معرفی دستورات مربوط به تحلیل سیستم مانند پاسخ فرکانسی و نمودارهای بود و نایکوئیست، یک بخش اضافی مربوط به معرفی محیط سیمولینک نیز در پایان جزوه قرار گرفته است.
جزوه کاربرد MATLAB در سیستم های کنترل خطی را می توانید از لینک زیر دانلودنمایید.

Password:  pardazande

درباره Pardazande