کتاب پیاده سازی سیستم های مخابراتی به کمک MATLAB

در این پست می توانید کتاب ارزشمند Contemporary Communication Systems تالیف John Proakis و دکتر مسعود صالحی را دانلود نمایید. این کتاب از بهترین منابع موجود جهت آشنایی با تکنیک های پیاده سازی و برنامه نویسی سیستم های مخابراتی بی سیم در محیط نرم افزار MATLAB به شمار می رود و مطالعه آن به تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مخابرات سیستم توصیه می گردد.

password: www.pardazande.net

درباره Pardazande