کتاب مخابرات بی سیم MIMO-OFDM با استفاده از MATLAB

در این پست می توانید کتاب بسیار مفید MIMO-OFDM Wireless Communication with MATLAB که مختص برنامه نویسی سیستم های مخابراتی بی سیم در محیط نرم افزار MATLAB است را دانلود نمایید. این کتاب شامل ۱۳ فصل است:

فصل اول- توصیف کانال مخابراتی بی سیم و فیدینگ (The Wireless Channel and Fading)

فصل دوم- مدل های کانال تک ورودی-تک خروجی (SISO Channel Models)

فصل سوم- مدل های کانال چند ورودی-چند خروجی (MIMO Channel Models)

فصل چهارم- معرفی OFDM

فصل پنجم- روش های همزمان سازی OFDM

فصل ششم- تخمین کانال بی سیم (Channel Estimation)

فصل هفتم- روش های کاهش اثر PAPR (PAPR Reduction)

فصل هشتم- حذف اثر ICI (Inter-Cell Interference)

فصل نهم- سیستم های MIMO و ظرفیت انتقال کانال بی سیم

فصل دهم- دایورسیتی زمان-مکان و کدینگ STC (Space-Time Coding)

فصل یازدهم- آشکارسازی سیگنال در سیستم های MIMO

فصل دوازدهم- فیدبک CSI (Channel State Information) به سمت فرستنده

فصل سیزدهم- سیستم های MIMO چند کاربره (Multi-User MIMO)

به همراه فایل متنی کتاب، تعداد زیادی نمونه برنامه  MATLABبه تفکیک فصول و موضوعات مورد بحث ارائه گردیده اند که می توان آن ها را به عنوان شروع یادگیری برنامه نویسی سیستم های مخابرات بی سیم مورد استفاده قرار داد.

استفاده از این کتاب ارزنده به تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مخابرات به طور اکید توصیه می گردد.

password: www.pardazande.net

درباره Pardazande