جزوه هوش محاسباتی دانشگاه سمنان

بهینه سازی یکی از موضوعات مهم در کلیه علوم مهندسی است که انجام ان به دو روش محدب (همگرا) و غیر محدب (تکاملی) میسر است. بهینه سازی فرایندها براساس الگوریتم های تکاملی و فراابتکاری موضوع اصلی درس هوش محاسباتی است که از جمله دروس اصلی رشته های مهندسی نرم افزار و مهندسی برق در دوره کارشناسی ارشد به شمار می رود.

در این پست می توانید جزوه هوش محاسباتی (الگوریتم های تکاملی) دانشگاه سمنان تدریس شده توسط دکتر سلطانی زاده در نیمسال اول ۹۲-۹۳ را دانلود نمایید. فصل بندی این جزوه ارزشمند به ترتیب زیر است:

فصل اول- مقدمه ، تعاریف و تقسیم بندی الگوریتم های فراابتکاری

فصل سوم- مسائل کلاسیک بهینه سازی غیر محدب

فصل سوم- الگوریتم انجماد تدریجی Simulated Anealing SA

فصل چهارم- جستجوی ممنوعه  Tabu Search TS

فصل پنجم- الگوریتم ژنتیک Genetic Algorithm  GA

فصل ششم- الگوریتم کلونب مورچگان Ant Colony

فصل هفتم- بهینه سازی تجمعی ذرات Particle Swarm Optimization PSO

دانلود و مطالعه این جزوه مفید به تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق، مهندسی نرم افزار و مهندسی پزشکی به طور اکید توصیه می شود.

passwor: www.pardazande.net

درباره Pardazande