جزوه کاربرد MATLAB در سیگنال ها و سیستم ها و کنترل

در این پست یک جزوه مفید برای فراگیری کاربردهای مختلف نرم افزار MATLAB در پردازش سیگنال و سیستم های کنترل خطی برای دانلود شما قرار گرفته است. این جزوه به ویژه برای دانشجویان کارشناسی مهندسی برق و مهندسی پزشکی که فراگیری MATLAB را آغاز نموده اند بسیار مفید است. سرفصل های این جزوه عبارتند از:

۱- اصول و دستورات ATLAB

2- کاربرد MATLAB در پردازش تصویر (به همراه مجموعه دستورات)

۳- تحلیل سیستم های کنترلی توسط MATLAB (به همراه مجموعه دستورات)

password: www.pardazande.net

درباره Pardazande