جزوه فرایندهای تصادفی دانشگاه تهران

در این پست می توانید جزوه فرایندهای تصادفی دانشگاه تهران تدریس شده توسط دکتر نادر اصفهانی را دانلود نمایید. این جزوه ارزشمند به صورت دست نویس آماده شده و در پایان هر فصل، تعدادی از تمرینات مربوط به همراه پاسخ تشریحی نیز وجود دارد. فصل بندی این جزوه به ترتیب زیر است:

فصل اول- مروری بر احتمال و متغیرهای تصادفی

فصل دوم- توابعی از متغیرهای تصادفی

فصل سوم- دو متغیر تصادفی و توابع آن

فصل چهارم- دنباله های متغیرهای تصادفی

فصل پنجم- فرایندهای تصادفی

فصل ششم- انواع فرایندهای تصادفی و کاربرد آن ها

فصل هفتم- طیف فرایندهای تصادفی

فصل هشتم- تخمین

دانلود این جزوه به تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد و داوطلبان کنکور دکتری مخابرات سیستم توصیه می گردد.

جهت دانلود مجموعه کامل تمرینات فرایندهای تصادفی دانشگاه تهران و پاسخ تشریحی آن ها به مرکز دانلود سایت مراجعه فرمایید.

password: www.pardazande.net

درباره Pardazande