مجموعه تمرینات کنترل خطی دانشگاه خواجه نصیر

در این پست مجموعه ای از تکالیف و پرژ‍ه های پایانی درس سیستم های کنترل خطی به همراه حل تشزیحی آن ها برای دانلود شما قرار گرفته است. این تکالیف توسط آقای دکتر تقی راد در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهیه شده و مطالعه آن ها به تمامی دانشجویان مهندسی برق توصیه می گردد.

password: www.pardazande.net

درباره Pardazande